Açıklama ve Uyarılar


- www.santra.com.tr web sitesinin (Santra Web Sitesi) tüm hakları TELESES A.Ş. – Uzelli Yapı’ya (Yüklenici) aittir, izinsiz basılması ve/veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Hiçbir bölümü TELESES A.Ş. – Uzelli Yapı’nın yazılı izni olmadan elektronik veya mekanik araçlarla çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.

- Santra Projesi’ne (Proje) ilişkin tüm mimari, konsept, tasarım, projeler ile ilgili 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21, 22, 23, 24, 25, 26. maddeleri dâhil olmak üzere, tüm mali ve manevi fikri mülkiyet hakları münhasıran Yüklenici, hissedarları veya yetkili kıldığı kişilere aittir.

- Proje, Yüklenici adına kayıtlı, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında koruma altında bulunan bir sistemdir. Bu sistemin işletiminde, işletim sisteminin belirlenmesinde, tasarımında ve tasarımdaki değişikliklerde, iş modelinde, satış ve pazarlama modeli ile stratejisinde tek söz sahibi Yüklenici veya yetkili kıldığı kişilerdir.

- Proje 2 ana etap halinde inşa edilmektedir. Proje’deki tüm etapların tamamlanıp, tamamlanmaması, yan ve bitişik parsellerdeki etapların da projelendirilmesi veya bu parsellerde de inşaatın tamamlanıp tamamlanması Yüklenici’nin kendi insiyatifindedir.

- Santra Web Sitesi’nde gösterilen projeler, avan projeler olup Yüklenici, uygulama projelerinde değişiklik yapma hakkını, sosyal donatı alanlarını yapmama, bunlarda ve tüm Proje’de değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

- Projenin bütününde yer alan parsellerde yapılmış veya yapılacak, yeşil alanlar, ortak alanlar ve benzeri yapıların işletme, kurulum ve devam ettirme yükümlülüğü, ilgili parsellerdeki bağımsız bölüm maliklerine ve yönetimlerine aittir. Proje’nin konseptini devam ettirmek, hizmetlerinin devamlılığını sağlamak Proje maliklerinin sorumluluğunda olup, Yüklenici’nin bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ve taahhüdü yoktur.

- Santra Web Sitesi’nde belirtilen Toplam Net Alan’lara ve Toplam Brüt Alan’lara, Balkon, Kış Bahçesi ve Eklenti dâhildir. Verilen metrekare bilgileri, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 01.06.2013 tarihli değişiklik dikkate alınarak alınmış olan yapı ruhsatındaki söz konusu alanların proje alan bilgileridir.

- Santra Web Sitesi’nde sunulan bilgiler tanıtım amaçlıdır, teklif niteliğinde değildir ve muhtemel bir satış veya kiralama sözleşmesine esas teşkil etmez. İlgililerin, sunulan tanıtım bilgileri ile sınırlı kalmayarak, ayrıntılı  incelemeler sonucunda karar vermeleri tavsiye olunur. 

- Santra Web Sitesi’nde, örnek bağımsız bölümde, ilanlarda ve/veya broşürlerde, gösterilmiş olan iç ve dış mekan tasarım örnekleri, sunulan içerik, mimari detaylar, kullanılan görsel ve illüstrasyonlar, müşterilere ve ilgililere genel fikir vermek amacıyla hazırlamış olup, birebir uygulanacağı konusunda Yüklenici'nin herhangi bir taahhüdünü içermez.

- Santra Web Sitesi’nde belirtilen alan ölçüleri, münferit bağımsız bölümler ve eklentilerine göre farklılık gösterebilir. Yüklenici ve Santra Web Sitesi’nde adı geçen kişi ve kuruluşlardan hiç birisi, yaklaşık değerlerle ifade edilmiş olabilecek bilgilere yönelik herhangi bir şekilde garanti vermez. Santra Web Sitesi’nde gösterilen projeler, avan projeler olup Yüklenici, uygulama projelerinde ve tüm Proje’de değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

- Santra Web Sitesi’nde belirtilen konut büyüklükleri ve mahal listeleri ile satışa esas konut büyüklüğü ve mahal listeleri arasında çelişki olduğu takdirde, mimari uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas alınacaktır. Santra Web Sitesi’nde yayın tarihinden önce veya sonra, imar planı tadilatına dayanılarak veya sair surette yüklenici firmanın iradesi dışında gelişen, kamu makamlarınca veya üçüncü şahıslarca kendi haklarına dayanarak, Proje alanının bir kısmının kamulaştırılması, yakınından yol geçirilmesi, enerji alınması için kazı yapılması, etrafına başkaca binalar, siteler, trafo binası otopark, park, halı saha, çocuk bahçesi, cami, okul, alışveriş merkezi ve benzeri sosyal donatı alanları yapılması halinde, Yüklenici ve işbu tanıtım materyalinde adı geçen kişi ve kuruluşların herhangi bir sorumluluğu yoktur.